Plugin

Tổng quan #

9Pay rất quan tâm đến trải nghiệm thanh toán cho khách hàng khi họ mua hàng online. Với plugin này, Merchant có thể dễ dàng thiết lập nó trên trang web của mình và tạo trải nghiệm thanh toán tuyệt vời cho khách hàng của mình.

Plugin hỗ trợ với các loại tiền tệ là VND,USD, EUR, GBP, CNY

Giá trị đơn hàng tối thiểu là 10,000 VND

Điều kiện:

  • Trước khi cài đặt plugin 9Pay, bạn cần cài đặt WordPress. Plugin WooCommerce cũng phải được cài đặt và cấu hình.
  • WordPress từ 1.0 trở lên. Plugin đã được test trên Wordpress 1.0

 

Download plugin #

https://wordpress.org/plugins/9pay-gateway/#description

 

 

Cài đặt #

1. Đăng nhập vào hệ thống quản trị WordPress

2. Điều hướng tới Plugins > Plugin đã cài đặt và sau đó ấn nút Cài mới

3. Chọn tải plugin lên > tải thư mục plugin 9Pay đã download trước đó và cài đặt nó.

4. Sau khi cài đặt thành công, nhận thông báo cài đặt Plugin thành công

 

Cấu hình Plugin #

Trước khi cấu hình Plugin, Merchant cần liên hệ với 9Pay để được cung cấp thông số tích hợp.

1. Sau khi cài đặt Plugin thành công, vào phần WooCemmerce > Cài đặt > Thanh toán > Cổng thanh toán 9Pay

2. Chọn “Chạy trên hệ thống test” để kiểm thử giao dịch trên môi trường Test

3. Nhập thông số tích hợp mã đối tác, mã bảo mật đối tác, mã checksum ứng với thông tin 9Pay cung cấp Merchant ID, Merchant secret key, Key checksum.

4. Chọn cấu hình phương thức thanh toán và nhập phí người mua (nếu có)

5. Chọn “Lưu thay đổi” và tiến hành kiểm thử.

6. Sau khi hoàn tất kiểm thử, đối tác liên hệ 9Pay để được cấp thông số tích hợp và cài đặt ipn_url trên môi trường Production.

7. Bỏ chọn “Chạy trên hệ thống test”, điền đầy đủ thông tin và trải nghiệm thanh toán 9Pay.