Demo cổng thanh toán

Hãy bắt đầu bằng việc sử dụng Demo này để có những trải nghiệm đầu tiên khi tích hợp với Cổng thanh toán 9Pay.

 

Link demo thanh toán Redirect

Để sử dụng website demo này. Bạn có thể bấm vào đây hoặc copy địa chỉ URL bên dưới và paste vào trình duyệt web

https://developers.9pay.vn/demo-portal

 

Link demo thanh toán iFrame

Để sử dụng website demo này. Bạn có thể bấm vào đây hoặc copy địa chỉ URL bên dưới và paste vào trình duyệt web

https://developers.9pay.vn/demo-sdk

 

Thông tin thẻ test

Thanh toán nội địa/quốc tế #

# Loại thẻ Thông tin thẻ
1 Nội địa (Vietcombank)
 • Số thẻ: 9704000000000018
 • Họ tên chủ thẻ: NGUYEN VAN A
 • Ngày hết hạn: 03/07
 • Mã OTP: otp
2 Quốc tế (Visa)
 •   Số thẻ: 4440000009900010
 •   Họ tên chủ thẻ: NGUYEN VAN A
 •   Ngày hết hạn:    05/25
 •   Mã OTP: 123
3 Quốc tế (MasterCard)
 •   Số thẻ: 5123450000000008
 •   Họ tên chủ thẻ: NGUYEN VAN A
 •   Ngày hết hạn:    05/25
 •   Mã OTP: 123

 

Thanh toán Ví điện tử 9Pay #

Tải ví điện tử 9Pay ở môi trường test:

Hệ điều hành Link tải
IOS https://testflight.apple.com/join/1uoZ1F2a
Android Link tại đây

Đăng nhập vào tài khoản Ví để thực hiện test thanh toán:

 • Số điện thoại: 0945 666 000
 • Mật khẩu: 123123
 • OTP: 123456

 

Tài khoản test Chi hộ #

STT Trường hợp Loại tài khoản STK/Số thẻ ATM Mã ngân hàng Tên tài khoản
1 Thành công Tài khoản cá nhân 1023020330000

BIDV

AGRIBANK

VIETCOMBANK

NGUYEN VAN A
2 Thất bại Tài khoản cá nhân 2034030440000

BIDV

AGRIBANK

VIETCOMBANK

NGUYEN VAN A
3 Thành công Tài khoản doanh nghiệp 66668888

VIETINBANK

VIETCOMBANK

GOOGLE COMPANY
4 Thất bại Tài khoản doanh nghiệp 6868686868

VIETINBANK

VIETCOMBANK

GOOGLE COMPANY
5 Thành công Thẻ ATM 9704060129837294

VIETINBANK

TECHCOMBANK

BIDV

NGUYEN VAN NAPAS
6 Thất bại Thẻ ATM 9704000000000018

ACB

ABBANK
DONGABANK

NGUYEN VAN A