Quy trình triển khai

Môi trường tích hợp

Môi trường Mô tả  Địa chỉ IP
Sandbox Sử dụng trong quá trình tích hợp, kiểm thử, debug,... https://sand-payment.9pay.vn/ 35.221.188.242
Production Sử dụng để triển khai cho end user https://payment.9pay.vn/  

 

Công cụ Merchant View

Là trang web dành riêng cho đối tác ĐVCNTT phục vụ việc tra cứu giao dịch, hoàn tiền và xem báo cáo. Tài khoản ĐVCNTT (Merchant Account) sẽ được 9Pay cung cấp trong quá trình tích hợp.